Chủ sở hữu Southampton đã công bố những thay đổi ở cấp độ hội đồng quản trị sau khi xuống hạng từ Premier League.

Martin Semmens đã thôi giữ vai trò Giám đốc điều hành, với Sport Republic – cổ đông lớn của St Mary’s – nắm toàn quyền kiểm soát hoạt động của câu lạc bộ.

Doanh nhân người Serbia Dragan Solak đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của Sport Republic nhưng Rasmus Ankersen sẽ tiếp tục làm Giám đốc điều hành công ty và Henrik Kraft vẫn là chủ tịch câu lạc bộ.

Saints vẫn đang tìm kiếm một người quản lý mới, với ông chủ của Swansea, Russell Martin, được cho là người đi đầu.

Một tuyên bố có nội dung: “Đây là thay đổi đầu tiên trong số nhiều thay đổi chúng tôi sẽ thực hiện để đảm bảo sự thành công của câu lạc bộ.

“Giám đốc bóng đá sắp tới của chúng tôi, Jason Wilcox, sẽ tiến hành đánh giá bộ phận bóng đá và chúng tôi sẽ công bố đội ngũ lãnh đạo của câu lạc bộ cho mùa giải tới trong vài tuần tới.

“Bằng cách thực hiện các bước này ngay bây giờ, chúng tôi đang đặt nền móng cho mục tiêu đưa Southampton FC trở lại Premier League càng sớm càng tốt.”

ĐỌC THÊM:
Khi Leeds phải xuống hạng khỏi Premier League, điều gì xảy ra với câu lạc bộ Yorkshire?